Blog

RSS

درس پژوهی

1 Mar 2019

ورزش و جوانان کردستان

مجموعه و یک تیم متشکل از فرهنگیان و معلمان شاغل و بازنشسته در سراسر کشور گرد هم آمده و با ایجاد کارگروه مشورتی و حمایتی بنام کانون معلمان فارس اقدام به تهیه فایل های آموزشی , راهنما و نمونه درس پژوهی ابتدایی ( پایه اول , دوم , سوم, چهارم , پنجم و ششم مقطع ابتدایی) , اقدام پژوهی , طرح جابربن حیان , طرح درس , کارنمای معلمی , پژوهش روایی و انواع مقالات و فایل های مورد نیاز فرهنگیان عزیز میکنند. این کارگروه به پشتوانه حمایت همکاران گرامی از سراسر کشور هم اکنون با گذشت 3 سال از فعالیت خود میتواند به جرات خود را منسجم ترین تشکل کاری در زمینه تهیه نمونه فایل های مورد نیاز معلمان در کشور بخواند.

تهیه نمونه های آماده دانلود و فایل های آموزشی

در زمینه درس پژوهی هم اکنون بیش از 700 نمونه درس پژوهی آماده مقطع ابتدایی برای هر 6 پایه مقطع ابتدایی را میتوانید با کلیک روی دکمه یا متن زیر مشاهده , انتخاب یا دانلود نمایید . بجز فایل های درس پژوهی میتوانید با ورود به سایر دسته بندی های فایل دیگری مانند طرح جابر , اقدام پژوهی یا سوالات ضمن خدمت را انتخاب و دانلود کنید . 

برای مشاهده فایل ها , دسته بندی ها و دانلود کلیک کنید.

دانلود نمونه ها و مشاهده دسته بندی های درس پژوهی ابتدایی

هدف بزرگ جوانان:

البته که این مساله هدف نهایی ما نبوده و نیست و نشاندن لبخند رضایت و برداشتن باری از دوش شما همکار گرامی هدف بزرگ ماست.

ارائه آموزش های کامل در زمینه درس پژوهی ابتدایی , و ... بخشی از فعالیت های ما جهت کم کردن حجم کاری شما همکار گرامی میباشد. امیدواریم نتیجه زحمات تیمی ما مورد قبول افتد.

درس پژوهی

مهم ترین هدف های تشکیل گروه های پژوهش درسی عبارتند از:

تشکیل کارگروه های پژوهشی برای درس پژوهی اولین گام در جهت داشتن کلاس درس ایده آل و آینده محور است.

۱-ایجاد یک فرصت مناسب برای یادگیری بیشتر و بهتر معلمان از طریق انتقال تجربیات حرفه ای و مهارتی ۲-بکارگیری خرد جمعی برای بهبود مسأله های کلاس و درس  ۳-تسهیل در فهم مطالب و سرعت یادگیری و تعمیق آموخته های دانش آموزان در فرایند یاددهی –یادگیری ۴-بازنگری در روش های تدریس انفرادی و سلیقه ای 

مهم ترین شرایط عبارت است از:

۱-دارا بودن روحیه کار تیمی و گروهی ۲- داشتن دغدغه های آموزشی و تربیتی مشابه ۳- دارابودن روحیه نقادی و ظرفیت انتقادپذیری ۴- انگیزه و علافه مندی ۵- حمایت مدیر مدرسه و سایر کارکنان مدرسه ۶- داشتن روحیه ی پرسشگری و تحقیق ۷- وجود امکانات لازم

توضیح کامل راجب درس پژوهی چیست ؟

درس پژوهی کوشش جمعی و روش مند همراه با ژرف اندیشی معلمان مدرسه در قالب گروه های کوچک به منظور شناسایی مشکلات دروس و موضوعاتی که دانش آموزان در درک و دریافت آن با مشکل مواجه هستند ، بوده و سپس همفکری و بازاندیشی و طراحی یک طرح مشترک در شیوه تدریس درس مورد نظربا رویکرد هم آموزی و یادگیری معلمان از تجربه های یکدیگر و با هدف دستیابی به راه حل بهتر و مناسب تر از طریق خرد جمعی در جهت تسهیل در فهم مطالب و سرعت یادگیری و تعمیق آموخته های دانش آموزان و در نهایت ارائه یک الگوی برتر در آموزش درس موردنظر می باشد.

دانلود نمونه ها و مشاهده دسته بندی های درس پژوهی ابتدایی

مراحل درس پژوهی بر طبق مدلی که آن را ارائه داده اند دارای ۹ مرحله است :

۱-مسأله یابی و تعیین موضوع درس پژوهی (مشخص بودن علل انتخاب درس مورد نظر)

درس پژوهی , پژوهش درسی و درس پژوهی مقطع ابتدایی

۲-تعیین اهداف و برنامه ریزی (برپایه خرد جمعی و تیمی است تا از این طریق ضریب خطا در تصمیم گیری و برنامه ریزی کاهش یابد)

۳- تدوین طرح درس جمعی (با رعایت مهم ترین نکات در طرح درس نویسی و آشنایی با روش های تدریس)

۴- اجرای تدریس اول (با حضور کلیه اعضای تیم و فیلم برداری از کل فرایند تدریس)

۵-بازنگری و نقد اجرای تدریس اول (ثبت و ضبط همه نکات مثبت و منفی)

۶-طرح درس مجدد و اصلاح شده (مشخص کردن تغییرات شکلی یا محتوایی در مقایسه با طرح درس قبلی)

۷- اجرای تدریس دوم (با حضورکلیه اعضای تیم و فیلم برداری از کل فرایند تدریس)

۸-بازنگری و نقد اجرای تدریس دوم (و در صورت لزوم اجرای سوم تا دستیابی به الگوی تدریس برتر)

۹-نتیجه گیری و ارائه گزارش نهایی ( بر طبق الگوی پیشنهادی گزارش نویسی)

مهم ترین نتیجه اجرای درس پژوهی این است که  به معلمان فرصت می دهد که پس از سال ها تدریس انفرادی و بسته بودن درب کلاسشان به روی سایر معلمان هم پایه و یا هم درس،در کنار سایر همکاران خود قرار گرفته و علاوه بر در اختیار قرار دادن تجربه و مهارت خود،از تجربه ها و دانش دیگران در جهت هم افزایی مهارت ها و بهبود جریان تدریس نیز بهره گیرند

مهمترین پیشنهادات برای تشکیل گروه های پژوهشی بین معلمان

مهم ترین پیشنهاد عبارت است از تشکیل بانک تصویری از تجربه های تدریس و کلاس داری از آرزوهای بسیاری از معلمان بوده و هست و تحقق آن هم رؤیایی و دور از دسترس نیست.حتی در یک سال تحصیلی ادارات آموزش و پرورش می توانند مدیران مدارس را به تشکیل بانک تصویری از تدریس های موفق در همه پایه های تحصیلی ترغیب نموده و سپس همه آن ها در ادارات آموزش و پرورش ساماندهی و در مرحله بعد به بانک تجربه های تدریس و کلاس داری ادارات کل آموزش و پرورش انتقال یافته و از طریق تبادل آن ها بین استان های مختلف می توان بانک بزرگ تصویری از تجربه های تدریس و کلاس داری کل کشور تشکیل داد و معلمان را بیش از بیش به استفاده از الگوهای موفق تدریس تجهیز کرد.

مهم ترین فواید آموزشی کسب شده توسط معلمان در فرایند درس پژوهی

معلمان در صورت فراگیری مبانی و پیاده سازی درس پژوهی می توانند توانمندی های زیر را کسب کنند.

۱-درس پژوهی را تعریف کنند.

۲-اهمیت و ضرورت آن را توضیح دهند.

۳-مهم ترین هدف های آن را شرح دهند.

۴-مهم ترین شرایط لازم برای اجرای آن را توضیح دهند.

۵-مراحل درس پژوهی را توضیح دهند.

۶-پیشینه درس پژوهی را شرح دهند.

۷-یک درس را بعنوان کار عملی درس پژوهی انتخاب و سپس با مشورت معلمان هم پایه و یا هم درس علل انتخاب آن درس را نوشته و تحویل استاد دهند.

نمونه درس پژوهی ابتدائی

۸-با مشورت معلمان هم پایه و یا هم درس برنامه ریزی لازم را برای اجرای درس پژوهی انجام داده و سپس اهداف و برنامه ها را به صورت مکتوب تحویل استاد دهند.

۹-طرح اولیه درس خود را برای اجرای درس پژوهی نوشته و سپس با مشورت همکاران خود،طرح درس گروه را بر اساس خرد جمعی تنظیم و به صورت مکتوب تحویل استاد دهند.

۱۰-تدریس اول خود را به همراه اعضای گروه درس پژوهی به مرحله اجرا درآورده و فیلم تدریس را تحویل استاد دهند.

درس پژوهی اول ابتدایی

۱۱-پس از اجرای اول ،با مشورت اعضای گروه صورت جلسه و یا فیلم ضبط شده از جلسه را با مشخص شدن نکات مثبت و منفی تحویل استاد دهند.

۱۲-طرح درس دوم و اصلاح شده را با مشورت اعضای گروه درس پژوهی تنظیم و با مشخص شدن تغییرات آن در مقایسه با طرح درس قبلی به صورت مکتوب تحویل استاد دهند.

۱۳-اجرای تدریس دوم خود را به همراه اعضای گروه درس پژوهی به مرحله اجرا درآورده و فیلم تدریس را تحویل استاد دهند.

۱۴-پس از اجرای تدریس دوم ،با مشورت اعضای گروه درس پژوهی صورت جلسه و یا فیلم ضبط شده از جلسه نقد و بررسی اجرای دوم را با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن تحویل استاد دهند.

۱۵-گزارش نهایی درس پژوهی را بر طبق الگوی پیشنهادی تنظیم و آن را تحویل استاد دهند.

۱۶- چند مورد از مهم ترین نتایج درس پژوهی را توضیح دهند.

۱۷- پیشنهادات خود را برای ترویج درس پژوهی نوشته و تحویل استاد دهند.

برای آشنایی بیشتر  و دانلود درس پژوهی می توانید به درس پژوهی   مراجعه نمایید.

مهمترین هدف از اجرای درس پژوهی در مقطع ابتدائی

با اجرای درس پژوهی می توان مجموعه ای از تجربه های ماندگار آموزشی را نه فقط از طریق نوشته های معلمان بلکه از طریق مشاهده فیلم تدریس آن ها فراهم آورد و آن ها را در اختیار نظام آموزش و پرورش قرار داد.به طوری که اگر این انقلاب آموزشی در سطح کشور(باحدود۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش) صورت گیرد می توان از همه مفاهیم مهم کتاب های درسی و در همه دوره ها و پایه های تحصیلی،فیلم ها و روش های تدریس برتر را تهیه و با تشکیل «بانک فیلم های تدریس» و در دسترس قرار دادن آن برای همه معلمان «کیفیت تدریس و آموزش» را در سطح کشور بالا برد.

دانلود نمونه ها و مشاهده دسته بندی های درس پژوهی ابتدایی

درس پژوهی

درس پژوهی چیست و چه جایگاهی در نظام آموزشی ما دارد؟ درس پژوهی الگوی عملی باز بینی مداوم الگوهای ذهنی و باز اندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است.

درس پژوهی پنجم ابتدایی

این الگو مبتنی بر پژوهش مشارکتی در کلاس درس استو الگویی موثر برای بهبود مستمر آموزش وتدریس محسوب می شود.درس پژوهی  به مثابه  روش نوین پژوهش  در عمل و هسته های کوچک تحول درآموزش ، به گسترش پژوهش و تولید دانش حرفه ای در مدرسه کمک می کند.به علاوه بر فرایند یادگیری گروهی وبهسازی مستمر تدوین برنامه،اجرا،بازبینی،باز اندیشی،یادگیری و ترویج یافته ها)مبتنی است وفرصتی برای سهیم شدن کارگزاران آموزشی در تجربه های یکدیگر فراهم می آورد(سرکار آرانی،شیباتا و ماتوبا،۲۰۰۷،لوئیس،پری و فرایدکین،۲۰۰۹،فرناندز و همکاران،۲۰۰۳)

درس پژوهی الگویی موثربرای بهبود مستمر آموزش

درس  پژوهی الگوی  عملی بازبینی  مداوم  الگوهای ذهنی و  باز اندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی و الگویی موثربرای بهبود مستمر آموزش در مدرسه است(سرکارآرانی،۱۳۹۴) درس پژوهی هسته ی بنیادی تحول مدارس ازموسسات آموزشی(مدرسه به مثابه ی سازمان آموزشی-نتیجه گرا)به مدارس یادگیرنده (مدرسه به مثابه ی سازمان یادگیرنده –مدرسه به مثابه ی سازمان یادگیرنده-فرایندگر)است یک نمونه درس پژوهی یک رویکرد نظام مند مطالعه ، توسعه و بهبود آموزش و  یادگیری است  به بیان  دیگر  یک  چرخه پژوهشگری درباره یادگیری دانش آموزان است که به منظور ارتقای یادگیری معلمان و بهبودآموزش وپرورش اجرا می شود که تلاش  معلمان” یادگیری  بهتر” دانش آموزان است. درس پژوهی الگوی پژوهشی معلمان در مدرسه و کلاس درس برای بهسازی  مستمر آموزش، غنی سازی یادگیری، پرورش حرفه ای معلمان و تولید دانش حرفه ای است.

اثرات در نظام آموزشی

یافته های  پژوهشی نشان می دهد که درس پژوهی  به گسترش فرهنگ  آموزش  و یادگیری در  مدرسه  یاری می رساند و محیطی را فراهم می سازد تا معلمان ازیکدیگر بیاموزند،دانش حرفه ای خودرا ارتقا دهنددر رفتار خودباز اندیشی کنندو در تحول مستمر آموزش مشارکت داشته باشند.در این الگو مدرسه و کلاس به اجتماع یادگیری تبدیل می شود و معلمان فرصتی  برای با هم  حرف زدن و گفت گوی حرفه ای پیدا می کنند،ایده ی درس پژوهی به معلمان،پزوهشگران و استادان یاری می رساند تا بر قابلیت های خود از طریق یادگیری از یکدیگربیفزایندو در فرایند گروهی ،کیفی  و مشارکتی به تولید دانش حرفه ای کمک کنند. اگر چه تفاوت های فرهنگی مدارس و مناسبات اجتماعی پیچیده در هر جامعه روش ها و ابزارها ی اثربخش را برای به کارگیری مدل درس پژوهی و مخصوصا درس پژوهی ابتدایی توصیه  می کنند.

درس پژوهی جدول ضرب پایه سوم ابتدایی

درس پژوهی ازبعدی دیگر کاربرد روش علمی در مدرسه و فرایند آموزش و یادگیری است،بدین شکل که معلمانبطور مشارکتی فرضیه ای را درباره بهترین روش تدریس یک موضوع درسی شکل می دهند،سپس سعی می کنند بر اساس مشاهدات دلایل ،شواهد و مستنداتی که اعضای گروه جمع آوری کرده اند ،این فرضیه را در مقابل دانش آموزان بیان  نمایند و در نتیجه آن مشخص می شود که چه موفقیت هایی کسب شده و چه قسمت هایی  نیاز به اصلاح دارد .پس از مقداری تامل ،باز اندیشی ،اندیشه و تفکر هشیارانه اصلاحات لازم را انجام داده و سپس فرضیه اصلاح شده را مجددا آزمون می کنندو این فرایند بدین شکل ادامه می یابد( پلامر ،۲۰۰۷)

پیش نیازهای لازم برای اجرای موثر با مشارکت فعال همه ی عناصر آموزش عبارتند از:

۱-تاکید بر آموزش نه آموزگار(معلمی نه معلم)

۲-احساس نیاز به چالش کشیدن گذشته برای نوآوری در آینده

۳-تاکید بر فهم درست این نکته ی مهم که درس پژوهی بیشتر فرایند گراست تا نتیجه گرا

۴-تمهید وفاق ذهنی برای فعالیت مشارکتی اثر بخش و درون زا

۵-تنظیم متناسب آرمان و عمل در مناسبات اجتماعی مدرسه

۶-آمادگی برای حرکت از آموزش به یادگیری و تاکید بر یادگیرنده

۷-اهمیت دادن به دانش حرفه ای و بومی آموزش

دانلود فایل های درس پژوهی

تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان در راستای دانلود درس پژوهی ابتدایی در خدمت فرهنگیان محترم می باشد و هر نمونه درس پژوهی که در ذهن معلمان باشد را به مرحله اجرا در می آورد.

دانلود نمونه ها و مشاهده دسته بندی های درس پژوهی ابتدایی

درس پژوهی ابتدایی    آزمون سوم و چهارم

طرح جابر کلاس اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم ابتدایی

28 Feb 2019

طرح جابر پایه ششم دبستان تشکیل سنگواره ها

طرح جابر پایه ششم دبستان تشکیل سنگواره ها. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر پایه ششم دبستان می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه جابربن حیان سوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه جابربن حیان سوم دبستان مقایسه الیاف متفاوت از نظر قدرت جذب آب

نمونه جابربن حیان سوم دبستان مقایسه الیاف متفاوت از نظر قدرت جذب آب. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه جابربن حیان سوم دبستان می باشد که [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶


امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر پایه دوم هوا شناسی

طرح جابر پایه دوم هوا شناسی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر پایه دوم هوا شناسی می باشد که بلافاصله بعد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح های جابربن حیان در مدارس ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح های جابربن حیان در مدارس ابتدایی مطالعه ای درباره نهر

نمونه طرح های جابربن حیان در مدارس ابتدایی مطالعه ای درباره نهر. بافرمت ورد.این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح های جابربن حیان در مدارس ابتدایی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس ششم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس ششم دبستان چین خوردگی و گسل

طرح جابربن حیان کلاس ششم دبستان چین خوردگی و گسل. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس ششم دبستان می [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶


جابربن حیان پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

جابربن حیان پنجم ابتدایی مجموعه پوسته ها و صدف ها

جابربن حیان پنجم ابتدایی مجموعه پوسته ها و صدف ها. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم جابربن حیان پنجم ابتدایی می باشد که [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پایه پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پایه پنجم ابتدایی رخداد فرسایش

طرح جابربن حیان پایه پنجم ابتدایی رخداد فرسایش. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پایه پنجم ابتدایی می باشد که [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابر پایه پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر پایه پنجم ابتدایی سیل ها و علل آنها

دانلود طرح جابر پایه پنجم ابتدایی سیل ها و علل آنها. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر پایه پنجم ابتدایی می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابر پایه ششم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابر پایه ششم ابتدایی سنگواره ها تاریخ حیاط

نمونه طرح جابر پایه ششم ابتدایی سنگواره ها تاریخ حیاط. قابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابر پایه ششم ابتدایی می باشد که [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابر پایه چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابر پایه چهارم ابتدایی ستاره شناسی بدون تلسکوپ

طرح جابر پایه چهارم ابتدایی ستاره شناسی بدون تلسکوپ. قابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابر پایه چهارم ابتدایی می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


پروژه جابربن حیان در مدارس ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

پروژه جابربن حیان در مدارس ابتدایی خشکسالی و اثرات آن

پروژه جابربن حیان در مدارس ابتدایی خشکسالی و اثرات آن. قابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم پروژه جابربن حیان در مدارس ابتدایی می باشد که [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


طرح جابر پایه پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر پایه پنجم ابتدایی دستگاه عصبی

طرح جابر پایه پنجم ابتدایی دستگاه عصبی . بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر پایه پنجم ابتدایی می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


پروژه جابربن حیان در مقاطع ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

پروژه جابربن حیان در مقاطع ابتدایی درون یک غار

پروژه جابربن حیان در مقاطع ابتدایی درون یک غار . بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم پروژه جابربن حیان در مقاطع ابتدایی می [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


طرح جابر پایه ششم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر پایه ششم ابتدایی رفع شوره زار در خاک

توضیحات متا کپی شود   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر پایه ششم ابتدایی می باشد که بلافاصله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد    رفع شوره زار در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان کلاس پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان کلاس پنجم ابتدایی چه عواملی باعث فرسایش خاک می شود؟

نمونه طرح جابربن حیان کلاس پنجم ابتدایی چه عواملی باعث فرسایش خاک می شود؟. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کلاس پنجم ابتدایی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)

۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس ششم لرزه نگار
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس ششم لرزه نگار

طرح جابربن حیان کلاس ششم لرزه نگار. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس ششم لرزه نگار می باشد که [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


طرح جابر چهارم دبستان کانی ها
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر چهارم دبستان کانی ها

طرح جابر چهارم دبستان کانی ها. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر چهارم دبستان کانی ها می باشد که بلافاصله بعد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابر کلاس سوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابر کلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها

نمونه طرح جابر کلاس سوم دبستان قنات ها و آب گذر ها. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابر کلاس سوم [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


طرح های جابربن حیان در مدارس ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح های جابربن حیان در مدارس ابتدایی قالب گیری و ریخته گری

طرح های جابربن حیان در مدارس ابتدایی قالب گیری و ریخته گری. قابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح های جابربن حیان در مدارس ابتدایی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


دانلود جابربن حیان پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود جابربن حیان پنجم دبستان فاصله کانونی چشم

دانلود جابربن حیان پنجم دبستان فاصله کانونی چشم. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود جابربن حیان پنجم دبستان می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


جابربن حیان پنجم ابتدایی علوم زمین
امتیاز
5 / 4.5

جابربن حیان پنجم ابتدایی علوم زمین

جابربن حیان پنجم ابتدایی علوم زمین. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم جابربن حیان پنجم ابتدایی علوم زمین می باشد که بلافاصله بعد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی علل پیدایش شوره زار در خاک

طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی علل پیدایش شوره زار در خاک. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی می باشد که [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان دوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان دوم ابتدایی علل ایجاد فصول

طرح جابربن حیان دوم ابتدایی علل ایجاد فصول. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان دوم ابتدایی می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم باران سنج چگونه کار می کند؟

نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم باران سنج چگونه کار می کند؟. بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم دبستان آب یک ترکیب استثنایی

نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم دبستان آب یک ترکیب استثنایی.بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم دبستان می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان اندازه گیری عمق اقیانوس

نمونه طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان اندازه گیری عمق اقیانوس. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم ابتدایی آب چشمه برای نوشیدن بهتر است یا چاه؟

نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم ابتدایی آب چشمه برای نوشیدن بهتر است یا چاه؟. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم ابتدایی می باشد که [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان در مقطع پنجم
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان در مقطع پنجم عدسی های مقعر و محدب

توضیحات متا کپی شود   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان در مقطع پنجم می باشد که بلافاصله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد عدسی های [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم تقطیر خورشیدی آب شور؟

دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم تقطیر خورشیدی آب شور؟ قابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


پروژه جابربن حیان در مقطع پنجم
امتیاز
5 / 4.5

پروژه جابربن حیان در مقطع پنجم چکه کردن شیر و هدر رفتن آب؟

پروژه جابربن حیان در مقطع پنجم چکه کردن شیر و هدر رفتن آب؟. قابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم پروژه جابربن حیان در مقطع پنجم می [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)

پروژه جابربن حیان در مقطع پنجم دبستان جلوگیری از فرسایش خاک؟

پروژه جابربن حیان در مقطع پنجم دبستان جلوگیری از فرسایش خاک؟. قابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم پروژه جابربن حیان در مقطع پنجم دبستان می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


پروژه جابربن حیان کلاس سوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

پروژه جابربن حیان کلاس سوم دبستان شیشه چگونه ساخته می شود؟

پروژه جابربن حیان کلاس سوم دبستان شیشه چگونه ساخته می شود؟. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم پروژه جابربن حیان کلاس سوم دبستان می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


پروژه جابربن حیان در مقطع ششم
امتیاز
5 / 4.5

پروژه جابربن حیان در مقطع ششم تکنیک های بافندگی و دوزندگی؟

پروژه جابربن حیان در مقطع ششم تکنیک های بافندگی و دوزندگی؟.این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم پروژه جابربن حیان در مقطع ششم می باشد که بلافاصله بعد از [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


پروژه جابربن حیان در مقطع سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

پروژه جابربن حیان در مقطع سوم ابتدایی چه چیزی باعث تیره شدن بعضی ابرها می شود؟

توضیحات متا کپی شود این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم پروژه جابربن حیان در مقطع سوم ابتدایی می باشد که بلافاصله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد چه چیزی باعث [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ شهریور, ۱۳۹۶


پروژه جابربن حیان در مقطع چهارم
امتیاز
5 / 4.5

پروژه جابربن حیان در مقطع چهارم جزر و مد، علل و پیش بینی آن

پروژه جابربن حیان در مقطع چهارم جزر و مد، علل و پیش بینی آن.بافرمت ورد.این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم پروژه جابربن حیان در مقطع چهارم می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان مقطع سوم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان مقطع سوم مواد شب نما

دانلود طرح جابربن حیان مقطع سوم مواد شب نما. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان مقطع سوم مواد شب نما [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم با موضوع نور

دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم با موضوع نور. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم با موضوع نور [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان مقطع ششم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان مقطع ششم مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی

دانلود طرح جابربن حیان مقطع ششم مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی. بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان مقطع ششم مقایسه کود [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان ششم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان ششم با موضوع مهندسی

دانلود طرح جابربن حیان ششم با موضوع مهندسی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان ششم با موضوع مهندسی می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم نفت چه تاثیری بر گیاهان آبزی دارد؟

دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم نفت چه تاثیری بر گیاهان آبزی دارد؟. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان کلاس سوم نفت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان کلاس چهارم
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان کلاس چهارم انجماد آب

نمونه طرح جابربن حیان کلاس چهارم انجماد آب. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کلاس چهارم انجماد آب می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم نور و بینایی

نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم نور و بینایی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کلاس سوم نور و بینایی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان هواشناسی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان هواشناسی

نمونه طرح جابربن حیان هواشناسی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان هواشناسی می باشد که بلافاصله بعد از پرداخت قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان وسعت زمین چقدر است؟

نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان وسعت زمین چقدر است؟. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان وسعت زمین [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم وزن کره زمین چقدر است؟

نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم وزن کره زمین چقدر است؟. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کلاس ششم وزن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


نمونه طرح جابربن حیان چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان چهارم دبستان یک میکروسکوپ خانگی

نمونه طرح جابربن حیان چهارم دبستان یک میکروسکوپ خانگی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان چهارم دبستان یک میکروسکوپ خانگی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان دوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان دوم دبستان یک کوره خورشیدی

نمونه طرح جابربن حیان دوم دبستان یک کوره خورشیدی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان دوم دبستان یک کوره خورشیدی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان چهارم یک مگس چقدر عمر میکند؟

نمونه طرح جابربن حیان چهارم یک مگس چقدر عمر میکند؟. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان چهارم یک مگس چقدر [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان یک آجر چقدر محکم است؟

نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان یک آجر چقدر محکم است؟. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان ششم دبستان یک [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان کلاس ششم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان کلاس ششم منابع طبیعی ما

دانلود طرح جابربن حیان کلاس ششم منابع طبیعی ما. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان کلاس ششم منابع طبیعی ما [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان مقطع ششم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان مقطع ششم مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی

دانلود طرح جابربن حیان مقطع ششم مقایسه کود های طبیعی و شیمیایی. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان مقطع ششم مقایسه کود [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان مقطع سوم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان مقطع سوم مزیت های داشتن دو چشم

دانلود طرح جابربن حیان مقطع سوم مزیت های داشتن دو چشم. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان مقطع سوم مزیت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان پنجم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان پنجم مدلی از یک اسکلت

دانلود طرح جابربن حیان پنجم مدلی از یک اسکلت. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان پنجم مدلی از یک اسکلت [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان مقطع چهارم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان مقطع چهارم مدلی از یک هواپیما

دانلود طرح جابربن حیان مقطع چهارم مدلی از یک هواپیما. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان مقطع چهارم مدلی از [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان مدلی از چشم

دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان مدلی از چشم. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان مدلی از چشم می [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


طرح جشنواره جابربن حیان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جشنواره جابربن حیان گرفتگی ماه

طرح جشنواره جابربن حیان گرفتگی ماه. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جشنواره جابربن حیان گرفتگی ماه می باشد که بلافاصله بعد از [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


طرح جشنواره جابربن حیان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جشنواره جابربن حیان جذب نور در گیاهان

توضیحات متا کپی شود   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جشنواره جابربن حیان جذب نور در گیاهان می باشد که بلافاصله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد جذب [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


طرح جشنواره جابربن حیان مایعات
امتیاز
5 / 4.5

طرح جشنواره جابربن حیان مایعات

طرح جشنواره جابربن حیان مایعات. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جشنواره جابربن حیان مایعات می باشد که بلافاصله بعد از پرداخت قابل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۶


طرح جشنواره جابربن حیان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جشنواره جابربن حیان لکه های خورشید

طرح جشنواره جابربن حیان لکه های خورشید. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جشنواره جابربن حیان لکه های خورشید می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان ابتدایی جذب آب در گیاهان

نمونه طرح جابربن حیان ابتدایی جذب آب در گیاهان. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان ابتدایی جذب آب در گیاهان [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)

نمونه طرح جابربن حیان کرم خاکی

نمونه طرح جابربن حیان کرم خاکی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کرم خاکی می باشد که بلافاصله بعد از [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان مقاطع ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان آشنایی با انواع گیاهان

نمونه طرح جابربن حیان مقاطع ابتدایی آشنایی با انواع گیاهان. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان آشنایی با انواع گیاهان می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان مقاطع ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان مقاطع ابتدایی انواع گیاهان حساس

توضیحات متا کپی شود   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان مقاطع ابتدایی انواع گیاهان حساس می باشد که بلافاصله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان در مورد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان کیفیت آب و انواع آن

نمونه طرح جابربن حیان کیفیت آب و انواع آن. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان کیفیت آب و انواع آن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابر ابن حیان چهارم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر ابن حیان چهارم کدام گیاهان حرکت می کنند؟

دانلود طرح جابر ابن حیان چهارم کدام گیاهان حرکت می کنند؟. بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر ابن حیان چهارم کدام گیاهان [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابر ابن حیان پنجم
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر ابن حیان پنجم فلزات ریخته گری

دانلود طرح جابر ابن حیان پنجم فلزات ریخته گری. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر ابن حیان پنجم فلزات ریخته گری [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر ابن حیان چهارم فضا
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر ابن حیان چهارم فضا

طرح جابر ابن حیان چهارم فضا. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر ابن حیان چهارم فضا می باشد که بلافاصله بعد از [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابر ابن حیان پنجم
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابر ابن حیان پنجم فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها

نمونه طرح جابر ابن حیان پنجم فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابر ابن حیان پنجم [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر ابن حیان پنجم عینک
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر ابن حیان پنجم عینک چگونه کار می کند؟

طرح جابر ابن حیان پنجم عینک چگونه کار می کند؟. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر ابن حیان پنجم عینک چگونه کار [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر ابن حیان دوم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر ابن حیان دوم پیوند زدن در گیاهان

طرح جابر ابن حیان دوم پیوند زدن در گیاهان. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر ابن حیان دوم پیوند زدن در گیاهان [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر ابن حیان ششم علم زمین
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر ابن حیان ششم علم زمین

طرح جابر ابن حیان ششم علم زمین. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر ابن حیان ششم علم زمین می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر ابن حیان ششم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر ابن حیان ششم با موضوع علوم زمین

طرح جابر ابن حیان ششم با موضوع علوم زمین. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر ابن حیان ششم با موضوع علوم زمین [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر ابن حیان پنجم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر ابن حیان پنجم عکس برداری از اشیای ریز

طرح جابر ابن حیان پنجم عکس برداری از اشیای ریز. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر ابن حیان پنجم عکس برداری از [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر ابن حیان چهارم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر ابن حیان چهارم عکس برداری از ماه

طرح جابر ابن حیان چهارم عکس برداری از ماه. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر ابن حیان چهارم عکس برداری از ماه [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان کلاس چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان کلاس چهارم ابتدایی عکس برداری از کسوف

دانلود طرح جابربن حیان کلاس چهارم ابتدایی عکس برداری از کسوف. بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان کلاس چهارم ابتدایی عکس [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)

دانلود طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی عکس برداری از ستارگان

دانلود طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی عکس برداری از ستارگان. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی عکس برداری از ستارگان [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان عبور نور از درون آب و نتایج آن

دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان عبور نور از درون آب و نتایج آن. بافرمت ورد.این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان عبور [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان عکس برداری از خورشید

طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان عکس برداری از خورشید. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان عکس برداری از خورشید [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جشنواره جابربن حیان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر کلاس چهارم دبستان عکس برداری از خسوف

دانلود طرح جابر کلاس چهارم دبستان عکس برداری از خسوف. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر کلاس چهارم دبستان عکس برداری از خسوف [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان ظرفیت نگهداری آب در خاک های مختلف؟

دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان ظرفیت نگهداری آب در خاک های مختلف؟. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر کلاس پنجم دبستان می باشد که [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابر کلاس دوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابر کلاس دوم دبستان طرح های مختلف لنگرهای دریایی

نمونه طرح جابر کلاس دوم دبستان طرح های مختلف لنگرهای دریایی. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابر کلاس دوم دبستان طرح های مختلف [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابر کلاس دوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر کلاس دوم دبستان صوت چگونه منتقل می شود؟

دانلود طرح جابر کلاس دوم دبستان صوت چگونه منتقل می شود؟. بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر کلاس دوم دبستان می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابر کلاس ششم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر کلاس ششم دبستان شبنم و چگونگی شکل گیری آن

دانلود طرح جابر کلاس ششم دبستان شبنم و چگونگی شکل گیری آن. بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر کلاس ششم دبستان می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابر کلاس دوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابر کلاس دوم دبستان صوت چگونه تولید می شود؟

دانلود طرح جابر کلاس دوم دبستان صوت چگونه تولید می شود؟. بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابر کلاس دوم دبستان صوت چگونه [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس پنجم دبستان خطاهای دید

طرح جابربن حیان کلاس پنجم دبستان خطاهای دید. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس پنجم دبستان خطاهای دید می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پایه چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان چهارم دبستان حیات در یک توده کود آلی

طرح جابربن حیان پایه چهارم دبستان حیات در یک توده کود آلی. بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد.   این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان چهارم دبستان حیات [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۲ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پایه پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پایه پنجم دبستان حواس پنجگانه

طرح جابربن حیان پایه پنجم دبستان حواس پنجگانه. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پایه پنجم دبستان حواس پنجگانه می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر کلاس سوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر کلاس سوم دبستان رفتارهای کلاغ

طرح جابر کلاس سوم دبستان رفتارهای کلاغ. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر کلاس سوم دبستان رفتارهای کلاغ می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان سوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار مرغان دریایی

نمونه طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار مرغان دریایی.بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار مرغان دریایی می [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پایه سوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پایه سوم دبستان رفتار جیرجیرک ها در یک محیط بسته؟

طرح جابربن حیان پایه سوم دبستان رفتار جیرجیرک ها در یک محیط بسته؟بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پایه سوم دبستان رفتار جیرجیرک ها [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


طرح جابربن حیان سوم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار جانوران

طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار جانوران. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان سوم دبستان رفتار جانوران می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان چهارم دبستان دفع حلزون ها از باغچه؟

طرح جابربن حیان چهارم دبستان دفع حلزون ها از باغچه؟بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان چهارم دبستان دفع حلزون ها از [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پنجم دبستان دستگاه ها و ابزار ها

طرح جابربن حیان پنجم دبستان دستگاه ها و ابزار ها. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پنجم دبستان دستگاه ها و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان ششم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان ششم دبستان خورشید و ماه با زمین چقدر فاصله دارند؟

طرح جابربن حیان ششم دبستان خورشید و ماه با زمین چقدر فاصله دارند؟ این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم  طرح جابربن حیان ششم دبستان خورشید و ماه با [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابر ششم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابر ششم ابتدایی شبنم در چه مواقعی شکل میگیرد؟

نمونه طرح جابر ششم ابتدایی شبنم در چه مواقعی شکل میگیرد؟. بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابر ششم ابتدایی شبنم در چه مواقعی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابر چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابر چهارم ابتدایی سنگ های آسمانی

نمونه طرح جابر چهارم ابتدایی سنگ های آسمانی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابر چهارم ابتدایی سنگ های آسمانی می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابر سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابر سوم ابتدایی ساختن آینه

نمونه طرح جابر سوم ابتدایی ساختن آینه. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابر سوم ابتدایی ساختن آینه می باشد که بلافاصله بعد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان سوم ابتدایی ساختن قایق و کشتی بدون وجود میخ

نمونه طرح جابربن حیان سوم ابتدایی ساختن قایق و کشتی بدون وجود میخ. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان سوم ابتدایی ساختن قایق و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان چهارم ابتدایی ساختار بدن

نمونه طرح جابربن حیان چهارم ابتدایی ساختار بدن. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان چهارم ابتدایی ساختار بدن می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابربن حیان ششم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابربن حیان ششم ابتدایی ساخت یک ژنراتور بادی

نمونه طرح جابربن حیان ششم ابتدایی ساخت یک ژنراتور بادی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم نمونه طرح جابربن حیان ششم ابتدایی ساخت یک [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان ششم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان ششم ابتدایی ژنتیک

طرح جابربن حیان ششم ابتدایی ژنتیک. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان ششم ابتدایی ژنتیک می باشد که بلافاصله بعد از [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان سوم ابتدایی روش های نگهداری و ذخیره غذا قبل از اختراع یخچال

طرح جابربن حیان سوم ابتدایی روش های نگهداری و ذخیره غذا قبل از اختراع یخچال. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان سوم ابتدایی روش های نگهداری و ذخیره [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


دانلود طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

دانلود طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی شکل گیری رنگین کمان ها

دانلود طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی شکل گیری رنگین کمان ها. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم دانلود طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی شکل گیری رنگین [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : جمعه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی رنگین کمان

طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی رنگین کمان. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پنجم ابتدایی رنگین کمان می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس دوم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس دوم حمل و نقل و انبار دانه ها

طرح جابربن حیان کلاس دوم حمل و نقل و انبار دانه ها. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس دوم حمل [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)

طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان حشرات موجود در غبار

طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان حشرات موجود درغبار. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان حشرات موجود در غبار می [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس چهارم ابتدایی حافظه کوتاه و بلند مدت

طرح جابربن حیان کلاس چهارم ابتدایی حافظه کوتاه و بلند مدت. بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس چهارم ابتدایی حافظه کوتاه [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس پنجم ابتدایی چشایی در نوک زبان

طرح جابربن حیان کلاس پنجم ابتدایی چشایی در نوک زبان. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس پنجم ابتدایی چشایی در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس چهارم چرخه زندگی یک پروانه چگونه است؟

طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان چرخه زندگی یک پروانه چگونه است؟بافرمت ورد.این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس چهارم چرخه زندگی یک پروانه چگونه [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان چرخه زندگی یک مگس چگونه است؟

طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان چرخه زندگی یک مگس چگونه است؟ بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس چهارم دبستان چرخه [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس سوم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس سوم جانوران

طرح جابربن حیان کلاس سوم جانوران . بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس سوم جانوران می باشد که بلافاصله بعد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس چهارم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس چهارم تنوع در یک گونه خاص از چمن

طرح جابربن حیان کلاس چهارم تنوع در یک گونه خاص از چمن. بافرمت ورد. این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس چهارم تنوع در یک [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس سوم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس سوم تکنیک بارور کردن ابر ها

طرح جابربن حیان کلاس سوم تکنیک بارور کردن ابر ها. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس سوم تکنیک بارور کردن [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان کلاس پنجم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان کلاس پنجم تکثیر و تولید مثل گیاهان

طرح جابربن حیان کلاس پنجم تکثیر و تولید مثل گیاهان. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان کلاس پنجم تکثیر و تولید [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پنجم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پنجم تفاوت خاک های مختلف چگونه مشخص می شود؟

توضیحات متا کپی شود این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پنجم تفاوت خاک های مختلف چگونه مشخص می شود؟ می باشد که بلافاصله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد. این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پنجم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پنجم تغییرات شیمیایی

طرح جابربن حیان پنجم تغییرات شیمیایی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پنجم تغییرات شیمیایی می باشد که بلافاصله بعد از [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پنجم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پنجم تفاوت بین موسیقی و سر و صدا

  طرح جابربن حیان پنجم تفاوت بین موسیقی و سر و صدا بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پنجم تفاوت بین [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان چهارم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان چهارم تشخیص رنگ در حیوانات

طرح جابربن حیان چهارم تشخیص رنگ در حیوانات بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان چهارم تشخیص رنگ در حیوانات می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پنجم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پنجم دبستان ترکیبات خاک و اثر آن بر رشد گیاهان

طرح جابربن حیان پنجم دبستان ترکیبات خاک و اثر آن بر رشد گیاهان بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پنجم دبستان ترکیبات خاک [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پایه ششم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پایه ششم تاریخ علم

طرح جابربن حیان پایه ششم تاریخ علم بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پایه ششم تاریخ علم می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


طرح جابربن حیان پایه چهارم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پایه چهارم تار عنکبوت

طرح جابربن حیان پایه چهارم تار عنکبوت بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پایه چهارم تار عنکبوت می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان چهارم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان چهارم تاثیر کلرزنی بر رشد جلبک ها

طرح جابربن حیان چهارم تاثیر کلرزنی بر رشد جلبک ها بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان چهارم تاثیر کلرزنی بر رشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پایه پنجم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پایه پنجم پاکسازی لکه های نفتی

طرح جابربن حیان پایه پنجم پاکسازی لکه های نفتی. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پایه پنجم پاکسازی لکه های نفتی [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابربن حیان پایه چهارم
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابربن حیان پایه چهارم پرورش حشرات آبزی

طرح جابربن حیان پایه چهارم پرورش حشرات آبزی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابربن حیان پایه چهارم پرورش حشرات آبزی می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر ابن حیان علوم پایه چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر ابن حیان علوم پایه چهارم ابتدایی با موضوع استروسکوپ

طرح جابر ابن حیان علوم پایه چهارم ابتدایی با موضوع استروسکوپ. بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر ابن حیان علوم پایه چهارم ابتدایی با [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر ابن حیان علوم پایه سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر ابن حیان علوم پایه سوم ابتدایی آب و سیالات دیگر

طرح جابر ابن حیان علوم پایه سوم ابتدایی آب و سیالات دیگربا فرمت ورد . این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر ابن حیان علوم پایه سوم [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر علوم پایه ششم دبستان
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر علوم پایه ششم دبستان الگوی ترک در زمین های گلی

طرح جابر علوم پایه ششم دبستان الگوی ترک در زمین های گلی. بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر علوم پایه ششم دبستان الگوی ترک در [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر علوم پایه چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر علوم پایه چهارم ابتدایی استفاده ازگیاهان و شفابخشی

طرح جابر علوم پایه چهارم ابتدایی استفاده ازگیاهان و شفابخشی بافرمت ورد . این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر علوم پایه چهارم ابتدایی استفاده ازگیاهان و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر علوم پایه پنجم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر علوم پایه پنجم ابتدایی استخوان از چه ساخته شده؟

طرح جابر علوم پایه پنجم ابتدایی استخوان از چه ساخته شده؟بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر علوم پایه پنجم ابتدایی استخوان از چه ساخته [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر علوم سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر علوم سوم ابتدایی انجماد آب

طرح جابر علوم سوم ابتدایی انجماد آب بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر علوم سوم ابتدایی انجماد آب می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر علوم پایه ششم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر علوم پایه ششم ابتدایی انرژی

طرح جابر علوم پایه ششم ابتدایی انرژی بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر علوم پایه ششم ابتدایی انرژی می باشد که بلافاصله [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر علوم چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر علوم چهارم ابتدایی افلاک نما و طراحی آن

 طرح جابر علوم چهارم ابتدایی افلاک نما و طراحی آن. بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر علوم چهارم ابتدایی افلاک نما و [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر علوم پایه چهارم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر علوم پایه چهارم ابتدایی انعقاد خون

طرح جابر علوم پایه چهارم ابتدایی انعقاد خون بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر علوم پایه چهارم ابتدایی انعقاد خون می باشد [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۶


طرح جابر علوم پایه سوم ابتدایی
امتیاز
5 / 4.5

طرح جابر علوم پایه سوم ابتدایی بلورها و کاربرد آن

طرح جابر علوم پایه سوم ابتدایی بلورها و کاربرد آن با فرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد. این نمونه طرح جابر که برای شما تهیه کرده ایم و با قیمت مناسب در دسترس شما قرار داده ایم طرح جابر علوم پایه سوم ابتدایی بلورها [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)


ادامه مطلب

   دسته بندی : طرح جابربن حیان|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۳۱ فروردین, ۱۳۹۶


نمونه طرح جابر بن حیان درس علوم یک تار عنکبوت چقد وزن تحمل میکند؟
امتیاز
5 / 4.5

نمونه طرح جابر بن حیان درس علوم یک تار عنکبوت چقد وزن تحمل میکند؟

نمونه طرح جابر بن حیان درس علوم یک تار عنکبوت چقد وزن تحمل میکند؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش   این مجموعه شامل:     پوستر های  نمونه طرح جابر بن حیان درس علوم یک تار عنکبوت چقد وزن تحمل میکند؟ تابلوی نمایش نمونه طرح جابر بن حیان درس علوم یک تار عنکبوت چقد وزن تحمل میکند؟ [...] (برای دیدن بقیه روی دکمه ادامه مطلب... کلیک کنید.)آزمون های عملکردی همه دروس اول - دوم - سوم - چهارم و پنجم و ششم ابتدایی

24 Feb 2019

آزمون عملکردی ابتدایی

یکی از مهمترین دغدغه های معلمان گرامی مقطع ابتدایی کمبود تایم برای طرح سوالات آزمون عملکردی ابتدایی میباشد . اگر معلم پایه ششم بخواهد خودش سوالات عملکردی پایه ششم ابتدایی را طرح و آماده سازی کند بصورت کلی فصل به فصل برای همه دروس زمان خیلی زیادی نیاز دارد . خوب عملا ما خود شاهدیم که همکاران گرامی چنین تایمی را ندارند .. بدین جهت چند بسته دانلود بسیار کامل سوالات آزمون عملکردی برای کلیه مقاطع اول , دوم , سوم , چهارم , پنجم و ششم ابتدایی آماده کرده ایم که با ورود به لینک زیر میتوانید جزئیات بیشتر آنها را مشاهده کرده و در صورت نیاز دانلود نمایید.

سوالات آزمون عملکردی ابتدایی

سوالات آزمون های عملکردی اول ابتدایی

این بسته شامل سوالات آزمونهای عملکردی فصل به فصل همه دروس پایه اول ابتدایی میباشد. برای دانلود و مشاهده جزئیات این بسته روی دکمه زیر کلیک کنید.

آزمون های عملکردی دوم ابتدایی

مجموعه بسیار کامل شامل سوالات آزمون عملکردی دوم ابتدایی که بصورت فصل به فصل و برای همه دروس پایه دوم ابتدایی آماده شده است را در یک بسته دانلودی با ورود به لینک زیر دانلود و مورد استفاده قرار دهیــــــــــــــد.

آزمون عملکردی پایه سوم ابتدایی

این بسته بسیار کامل شامل سوالات آزمونهای عملکردی فصل به فصل پایه سوم ابتدایی میباشد . در این بسته دانلودی سوالات آزمون عملکردی پایه سوم ابتدایی برای همه دروس این پایه بصورت یکجا در یک بسته ارائه شده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر و دانلود آن روی لینک زیر کلیک کنید.

آزمونهای عملکردی کلیه دروس پایه چهارم

جهت مشاهده جزئیات بیشتر در باره محتویات بسته سوالات آزمونهای عملکردی پایه چهارم ابتدایی روی لینک زیر کلیک کرده و آن را در صورت نیاز دانلود نمایید. این بسته هم شامل همه دروس پایه چهارم میباشد.

مجموعه سوالات عملکردی پایه پنجم ابتدایی

با دانلود این مجموعه همکارانی که به امر تدریس در پایه پنجم مقطع ابتدایی مشغولند بانک کامل فصل به فصل سوالات آزمون عملکردی همه دروس پایه پنجم ابتدایی را در اختیار خواهند داشت . جهت دانلود این مجموعه روی لینک زیر کلیک کنید.

آزمونهای عملکردی پایه ششم ابتدایی

کاملترین مجموعه سوالات عملکردی پایه ششم ابتدایی شامل همه دروس این پایه و بصورت فصل به فصل و ماه به ماه را میتوانید با مراجعه به صفحه زیر دانلود نمایید. التماس دعا

دانلود کنید

آزمون های عملکردی

 آزمونهای عملکردی با مهارت سروکار دارند –مهارت در استفاده از فرایندها و شیوه های اجرایی و نیز مهارت در تولید فراورده ها.

دانلود سوالات آزمون های عملکردی ابتدایی - اول , دوم, سوم, چهارم , پنجم و ششم

 آزمون های عملکردی از آزمون شونده می خواهند تا به انجام نوعی رفتار اقدام کنند نه این که صرفا سوالهایی را جواب داد

 آن دسته از وسایل اندازه گیری که میکوشند که بسنجند که چگونه کسی میتواند کاری را انجام دهد غالبا آزمون های عملکردی نام دارد .

و آن دسته از وسایل اندازه گیری که می کوشند تا دامنه و صحت دانش شخص را بسنجد معمولا آزمونهای کتبی نامیده

می شوند

 

ویژگی ها:

 1-تاکید بر کاربست : یعنی سنجش اینکه آیا دانش آموز علاوه بر دانستن دانش می تواند آن را بکار بندد

 2-تاکید بر سنجش مستقیم

 3-استفاده از مسائل واقعی زندگی یا مسائل شبیه به آنها

شیوه نامه ارزشیابی توصیفی و  عملکردی

 4-ترغیب و تشویق تفکر باز برای پیدا کردن راه حل های مختلف

انواع آزمون ها

 

 آزمون عملکرد کتبی

این آزمون عمدتا در کاربرد آموخته ها در موقعیت های عملی تاکید دارد.

 مانند : طراحی سیم کشی یک اتاق یا نوشتن یک داستان کوتاه

 آزمون شناسایی

 روشی است برای سنجش توانایی یادگیرنده در تشخیص ویژگی ها ، محاسن،معایب و موارد استفاده امور مختلف مانند تشخیص تلفظ درست یک کلمه یا تشخیص روش درست حل یک مسئله

انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده

از یادگیرنده خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده یا مصنوعی یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های واقعی ضروری هستند .

مانند :انجام حرکات مختلف شنا در بیرون از آب

آزمون عملكرد كتبي

اين آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها در موقعيت هاي عملي يا شبيه سازي تأکيد دارد.

آزمونهای عملکردی پایه اول ابتدایی

دانلود سوالات آزمون های عملکردی پایه اول ابتدایی

سوالات آزمون عملکردی دوم ابتدایی

دانلود سوالات و آزمون های عملکردی پایه دوم دبستان

سوالات آزمون عملکردی پایه سوم ابتدایی

آزمون های عملکردی پایه سوم ابتدایی

سوالات عملکردی کلیه دروس پایه چهارم

آزمون های عملکردی چهارم ابتدایی

مجموعه سوالات عملکردی پایه پنجم ابتدایی

دانلود آزمون های عملکردی پنجم دبستان

آزمونهای عملکردی پایه ششم ابتدایی

دانلود آزمون های عملکردی ششم ابتدایی

یک نمونه آزمون عملکردی علوم

مثال : طراحي سيم کشي اتاق – نوشتن يک داستان کوتاه – رسم يک نمودار ستوني براساس اطلاعات داده شده

 

اين آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها در موقعيت هاي عملي يا شبيه سازي تأکيد دارد.

 

مثال : طراحي سيم کشي اتاق – نوشتن يک داستان کوتاه – رسم يک نمودار ستوني براساس اطلاعات داده شده

 

آزمون شناسايي

- مشخص کردن اشکال مداري که لامپ آن روشن نمي شود.

- مشخص نمودن وسايل و مراحل انجام يک آزمايش شيمي

- تشخيص تلفظ درست يک کلمه در زبان انگليسي يا روش درست حل يک مسئله ي رياضي

 

 

انجام عملكرددرشرايط شبيه سازي شده

 

در اين آزمون از فراگير خواسته مي شود تا در يک موقعيت شبيه سازي شده يا خيالي ، همان اعمالي را انجام دهند که در موقعيت هاي واقعي

ضروري اند.

 

مثال 1:

شيوه هاي کاري که براي کمک به يک مصدوم انجام مي دهد . – انجام تنفس مصنوعي روي يک مصدوم

 

مثال 2:

در آموزش رانندگي ، قبل از آن که فراگير عمل رانندگي را شروع کند، او را در اتومبيلي مشابه اتومبيل واقعي قرار مي دهند تا اعمال رانندگي را تمرين کند.

 

در آموزش رانندگي ، قبل از آن که فراگير عمل رانندگي را شروع کند، او را در اتومبيلي مشابه اتومبيل واقعي قرار مي دهند تا اعمال رانندگي را تمرين کند.

 

نمونه كار

 

روش نمونه کار نزديک ترين روش سنجش به عملکرد واقعي است . فراگير در محيط طبيعي سنجش مي شود.

 

مثال : آزمون رانندگي در شرايط واقعي – آزمون دقت دانش آموز در کار با مواد شيميايي – ترجمه درس زبان انگليسي – در درس رياضي ساخت يک مکعب با ابعاد معين

 

 

چگونگي طراحي آزمون هاي عملكردي

 

در طراحي آزمون هاي عملکردي معمولاً بايد به سه قسمت اصلي توجه شود.

 

اين سه قسمت شامل :

 

الف ) تکليف عملي

 

ب ) برگه ي ارزشيابي

 

ج ) سيستم نمره گذاري

 

الف) تكليف عملي

 

بدنه ي اصلي آزمون عملکردي فعاليتي است که معلم طراحي مي کند تا دانش آموز در آن درگير شود يا ممکن است دانش آموز را با مشکلي مواجه کند و از او بخواهد که راه حلي ارائه کند.

 

 

مثالها :

چرا در اين مدار لامپ روشن نمي شود.

 

غلط هاي دستوري اين نامه را تصحيح کن.

 

اشکال متن ترجمه شده را تصحيح کن .

 

حجم اين پارچ آب را با هر شکلي که مي دانيد محاسبه کنيد.

 

ب) برگه ارزشيابي

 

دانش آموز ، ايده‌، راه حل ، شيوه کار ، نقشه کار

و ... را روي برگه ي ارزشيابي منعکس مي کند.

 

معلم با توجه به هدف هاي آزمون عملکردي که از قبل مشخص است ، معيار ارزشيابي را مشخص مي کند.

 

ارزشيابي آزمون عملکردي بسيار مهم است و معمولاً قسمت مشکل اين نوع ارزشيابي است.

 

به جاي تعيين نمره براي معيارهاي سنجش

مي تواند به صورت توصيفي قضاوت کنيد. اين قضاوت ممکن است به صورت ذيل باشد :

 

عالي ، خوب ، متوسط يا در حدانتظار ، بيش از حد انتظار ، کم تر از حدانتظار ، کامل ، قابل قبول ، ناتمام و ...

 

 

براي تهيه يك آزمون عملكردي به ترتيب زير عمل كنيد :

 

*اعمال و كار هاي مورد نظر را مطابق با اهداف آموزشي درسي فهرست وار تعيين كنيد .

 

مثال : دو قطعه چوب را در كارگاه به دو قسمت كاملا مساوي اره كنيد .

 

*شرايط و موقعيت اجراي آزمون عملي را دقيق و واقعي مشخص كنيد . دقت كنيد شرايط فيزيكي زمان و مكان ابزار و ... مهيا باشد .

 

*دستورالعمل آزمون را به حدي روشن بيان كنيد كه دانش آموز دقيقا بداند چه كاري را و چگونه انجام دهد .

 

*به دانش آموز براي آزمون هاي عملي بيش از يك فرصت بدهيد .

 

*ميزان دقت يا دفعات انجام عمل يا رفتار را مشخص كنيد تا دقت ارزيابي را بالا ببرد .

داستان نویسی و خاطره نویسی نوروز 98 پایه اول تا ششم ابتدایی

24 Feb 2019

داستان نویسی نوروز 98

با دستور وزری محترم آموزش و پرورش به مدارس کل کشور از پارسال پیک نوروزی که در سال های قبل استافاده می شد . حذف و داستان نویسی و خاطره نویسی نوروز 98 جایگزین آن شده است .منظور از داستان نویسی کلیه خاطرات و اتفاقات که در طور تعطیلات نوروز 98 برای شدانش اموزان عزیز می افتد می باشد .

دانلود دفتر خاطرات نوروزی 1398

ویژه های پایه اول ، دوم ، سوم  برای ایام نوروزی 1398

تعداد صفحات این فایل 15 صفحه  بصورت pdf قابل چاپ

شرح مختصری ازین فایل

 پیک نوروزی امسال با نام تکلیف نوروزی و خاطرات نوروزی من مخصوص بچه های کلاس اول و دوم و سوم با فعالیت های سرگرم کننده تعدادی صفحه خاطره نویسی کوتاه که بچه ها خاطرات نوروزی رو توی چند جمله بنویسن نقاشی ، رنگ امیزی ، داستان کوتاه ، جدول ، جمله نویسی تصویری و… در ۱۶ صفحه با طراحی زیبا تمام رنگی آماده دانلود و استفاده شما است

دانلود پیک خاطره نویسی پیش دبستانی 98

داستان نویسی و خاطره نویسی نوروز 98 پایه اول تا ششم ابتدایی

پیک پیش دبستانی یا همان پیک نوروزی در این روزها تبدیل به دغدغه ای برای معلمهای عزیز و والدین دانش آموزان شده است. امروز قصد داره با معرفی پیک های نوروزی که از لحاظ کیفی رده بالایی دارند قدمی در جهت رفع این موضوع برداره پس با ها همراه باشید

پیک پیش دبستانی نوروزی سال 1397 دارای 18صفحه تمرین های متنوع و جذاب است که در آن سعی شده از سرگرمی ها و رنگ آمیزی های زیبا و مناسب کودک پیش دبستانی استفاده شود

دانلود دفتر خاطرات نوروزی 1398

ویژه های پایه اول ، دوم ، سوم  برای ایام نوروزی 1398

تعداد صفحات این فایل 15 صفحه  بصورت pdf قابل چاپ

شرح مختصری ازین فایل

 پیک نوروزی امسال با نام تکلیف نوروزی و خاطرات نوروزی من مخصوص بچه های کلاس اول و دوم و سوم با فعالیت های سرگرم کننده تعدادی صفحه خاطره نویسی کوتاه که بچه ها خاطرات نوروزی رو توی چند جمله بنویسن نقاشی ، رنگ امیزی ، داستان کوتاه ، جدول ، جمله نویسی تصویری و… در ۱۶ صفحه با طراحی زیبا تمام رنگی آماده دانلود و استفاده شما است

داستان نویسی نوروز 98

دانلود دفتر کتاب خوانی ،داستان نویسی ،و خاطره نویسی پایه اول تا پنجم دبستان

دانلود تکلیف نوروزی پایه اول تا ششم ابتدایی 

فرمت خاطره نویسی یک بصورت pdf قابل چاپ  15 صفحه برای هر پایه

فرمت داستان نویسی pdf اف و قابل چاپ 4 صفحه برای هر پایه

فرمت فایل تکلیف word  و قابل چاپ 17 صفحه برای هر پایه

دانلود: اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم

---

پیک نوروزی 98

کسب درآمد

برچسب‌ها: 
پیک نوروزی
فایل های مدرسه
کسب درآمد
پایه اول ابتدایی
پایه دوم
پایه سوم
پایه چهارم
پایه پنجم
پایه ششم
دفتر کتاب خوانی، داستان نویسی و خاطره نویسی

راهنمای خرید

27 Jan 2019

بازدید کنندگان گرامی :
با تشکر از اینکه فروشگاه بانه ال سی دی را برای خرید انتخاب نموده اید.


لطفا جهت اطلاع از قیمت روز در بانه و موجودی هر مدل کافی است که آن را SMS کنید.در اولین فرست به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد.

لطفا با همراه اول یا تلفن ثابت تماس بگیرید.

جوابگوی خطوط اعتباری و ایرانسل نیستیم.

 

در حال حاضر برای خریدهای کمتر از 1 میلیون تومان باید 100 هزار تومان و برای خریدهای بیشر از 1 میلیون هم باید 200 هزار تومان را به‌ شماره‌ حساب سایت واریز کرد تا خرید شما ارسال شود.

بعلت نداشتن راننده برای شهرهای اهواز- بوشهر-کرمان-شیراز- کرمانشاه- ایلام- خرم آباد- مشهد- زاهدان- بندرعباس ارسال  تلویزیون نداریم.

 

مسولیت کالای خریداری شده اعم از شکستگی یا هر گونه ایراد احتمالی تا زمانیکه به دست شما برسد بر عهده فروشگاه است. و مشتری زمانی که کالا راتحویل گرفت باید آن را تست و بررسی نماید بعد نسبت به تسویه حساب اقدام کند.

 

هموطن گرامی,همکار محترم,دوست عزیز...تحت هیچ شرایطی هیچ نوع چکی قابل قبول نیست لطفا" توجه فرمائید فروش ما بصورت نقدی است.

 

بعد از تسویه حساب کامل از سوی مشتری و تایید اینکه کالا به طورسالم تحویل وی گردیده است فروشگاه هیچ گونه مسولیتی در قبال کالای فروخته شده ندارد(بدون گارانتی).

توجه فرمایید که در صورت انصراف از خرید تا زمان ارسال کالا مبلغ واریزی بدون کم و کسری به حساب مشتری برگشت داده میشود

 

 

بانک ملت
بانک ملت
شماره کارت 8261-2712-3370-6104
به نام
اسماعيل ملایی
شماره تماس برای راهنمایی
09183737251

 

آموزش استفاده ار سيستم پرداخت الکترونيک از طريق کارت های عضو شتاب


مبالغ مندرج در سایت فقط قیمت فروش در بانه بوده‌ و برای ارسال، به‌ انها هزینه‌ حمل اضافه‌ میگردد. 


هزینه‌ حمل بر اساس دستورالعمل زیر محاسبه‌ میگردد.


هر 100 کیلو متر برای یک lcd 32 اینچ 7 هزار تومان محاسبه‌ میشود (مبدا بانه‌)
 تا تهران 50 هزار تومان
هر 100 کیلو متر برای یک lcd 40 اینچ 11 هزار تومان محاسبه‌ میشود (مبدا بانه‌)
 تا تهران 80 هزار تومان
 تا کرج و قزوین70 هزار تومان
 تا تبریز 50 هزار تومان
 تا ارومیه 50 هزار تومان
 تا رشت 80 هزار تومان
 تا اردبیل 90 هزار تومان
 تا آمل و بابل 120 هزار تومان
 تا قم 90 هزار تومان
هر 100 کیلو متر برای یک lcd 42 اینچ 12 تومان محاسبه‌ میشود (مبدا بانه‌)
 تا تهران 80 هزار تومان
 تا کرج و قزوین70 هزار تومان
 تا تبریز 50 هزار تومان
 تا ارومیه 50 هزار تومان
 تا رشت 85 هزار تومان
هر 100 کیلو متر برای یک lcd 46 اینچ 13 هزار تومان محاسبه‌ میشود (مبدا بانه‌)
 تا تهران 100 هزار تومان
 تا کرج و قزوین 90 هزار تومان
 تا تبریز 60 هزار تومان
 تا ارومیه 60 هزار تومان
 تا رشت 100 هزار تومان
 تا اردبیل 100 هزار تومان
 تا آمل و بابل 140 هزار تومان
 تا قم 110 هزار تومان
هر 100 کیلو متر برای یک lcd 55 اینچ 20هزار تومان محاسبه‌ میشود (مبدا بانه‌)
تا تهران 150 الی 200 هزار تومان

این قیمتها تا فاصله‌ 1000 کیلو متری از بانه‌ معتبر است.فاصله‌ های بیشتر به‌ صورت درصد معینی افزایش میابد.

تلاش مي‌نماييم با رعايت اصول صرفه جويي و پرهيز از تجمل گرايي و هزينه هاي غيرضروري در استفاده از منابع و امكانات موجود ، قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را كاهش دهيم.

دريافت هر گونه انتقاد، اظهارنظر و پيشنهاد از سوي همكاران و مشتريان را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاي خود استفاده مينماييم.

esw

23 Jan 2019

 

کولر گازی پرتابل گری دست دو

این کولر 2 کاره می باشد هم سرد و هم گرم کولر گازی پرتابل بدون نیاز به لوله کشی و سیم کشی می باشد. این کولر در رنگ سفید هست بسیار تمیز و کم کارکرد می باشد. تنها کافی است لوله کولر را از قسمت هواکش بخاری منزل یا محل کار بیرون ببرید سرمای بسار فوق العاده ای داره و بسیار مناسب فضا تا 30 متر هست. این کولر 5 سال ضمانت کمپرسور داره و کمپرسورش مال کشور آلمان است.

برای قیمت تماس بگیرید.

 

کولر گازی پرتابل

کولر گازی پرتابل همانند کولر گازی پنجره ای  و کولرگازی اسپلیت می باشد، و تنها فرق کولر گازی پرتابل با کولر گازی پنجره ای  و کولر گازی اسپلیت در این است که در کولر گازی پنجره ای نصف دستگاه، یا همان کندانسور بیرون از محیط قرار می گیرد و اواپراتور در داخل محیط، ولی کولر گازي پرتابل با کمپرسور در محیط قرار می گیرد، ولی گرمای کمپرسور از دریچه پشت دستگاه، توسط  یک لوله آکاردئونی 1.2 متری به لوله دودکش بخاری داخل اتاق متصل شده و گرمای کمپرسور را به بیرون هدایت می کند. کولر گازی پرتابل در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که به دلایلی امکان نصب کولر گازی اسپلیت و یا کولر گازی پنجره ای مقدور نمی باشد. حسن دیگر استفاده از این دستگاه بخاطر چرخ دار بودن دستگاه و قابل حمل بودن آن است که می توان هر وقت اراده نمود آن را به نقاط دیگر خانه، محل کار، بیرون از شهر، و یا مناطقی که نیاز به هوای مطبوع و خنک می باشد برد و به راحتی از آن استفاده نمود. نوع دیگری از کولر گازی پرتابل که به نام کولر گازی پرتابل اسپلیت معروف می باشند و از دو قسمت تشکیل شده اند که قسمت خارجی شامل کویل کندانسور و فن آن بوده و ارتباط بین دو یونیت توسط لوله مسی ( معمولا با تصالات سریع QUICK CONNECTER ) برقرار می شود. کولر گازی پرتابل دقیقا مشابه کولرگازي اسپلیت و کولر گازی پنجره ای می باشد و تنها عیب آن این است که فقط برای محیط  های کوچک تا 25 متر مربع و تا قدرت 14000 بی تی یو در بازار موجود می باشد و سرمایش این دستگاه موضعی می باشد و برای محیط بزرگتر جوابگو نمی باشد.

برای  کسب قیمت این کولر ها تماس بگیرید.

کولر گازی اجنرال 12000 (رده B)

ظرفيت گرمايشي BTU/h: 13000
ظرفيت سرمايشي BTU/h: 11100
ابعاد خالص (panel): 257x808x187 mm
ابعاد یونیت خارجی (WxDxH): 535x695x250 mm
مدل اسپلیت: ASG12R
حداکثر طول لوله کشی (متر): 20
وزن خالص یونیت خارجی: 31 Kg
حداکثر ارتفاع لوله کشی (متر): 8

قیمت: تماس بگیرید

کولر گازی کاستی اینورتر اجنرال

ظرفيت گرمايشي BTU/h: 38225
ظرفيت سرمايشي BTU/h: 34130
ابعاد خالص (panel): 840x840x288 mm
ابعاد یونیت خارجی (WxDxH): 330x900x830 mm
مدل اسپلیت: AUHA36LULU
حداکثر طول لوله کشی (متر): 50
وزن خالص یونیت خارجی: 61
حداکثر ارتفاع لوله کشی (متر): 30

قیمت: تماس بگیرید

مشخصات فنی و تصاویر کولر اسپلیت دیواری میتسوبیشی

در این بخش شما می توانید تمامی مشخصات فنی و تصاویر کولر اسپلیت دیواری DAIYA میتسوبیشی را مشاهده نمایید .
- طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتور طلایی و ضد رسوب ، امکان لوله کشی طولانی .
- سرمایشی و گرمایشی .
- 18 ماه ظمانت قطعات ، 10 سال خدمات پس از فروش ، 5 سال ضمانت کمپرسور ، نصب رایگان ، 5 متر لوله رایگان .
استاندارد: EN442

استاندارد كيفيت اروپا
استاندارد ايمني و بهداشت
بر چسب انرژی A
کیفیت: بسيار خوب
محل نصب: محيطي
منبع تغذيه: 220 ولت
- طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتور طلایی و ضد رسوب ، امکان لوله کشی طولانی .
- سرمایشی و گرمایشی .
- 18 ماه ظمانت قطعات ، 10 سال خدمات پس از فروش ، 5 سال ضمانت کمپرسور ، نصب رایگان ، 5 متر لوله رایگان .
- دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410A

قیمت: توسط فرم تماس استعلام کنید.

اسپلیت کولر گازی سرد و گرم هیتاچی

اسپیلت کولرگازی سردوگرم RAS/RACS24HPA-G
اسپیلت کولرگازی سردوگرم24000هیتاچی,
ایمن با دوام با کمپرسور هیتاچی با حالت اثربخشی بهتر و مجهز به سیستم تمیز کننده هواUV

مشخصات:


کمپروسور اسکرول 3T
فیلتر نانو تتانیوم ضد میکروب ویروس
فیلتر تصفیه هوا و حشره کس
رادیات blue fine ضد رسوب وزنگ زدگی
اصلی
پانل جدید نوار طلایی
کم مصرف
بدون صدا

امکانات دیگر:

فيلتر آنتي باکتريال و قابل شستشوايجاد يون منفيبادوام و زيباکندانسور با پره سبز رنگاستفاده راحت از ريموت کنترلچرخش خودکار افقي دو طرفه شبکه وزيشروع به کار خودکارنصب در 6 جهتپانل جداشدني، قابل شستشوکم مصرفمبادله کننده جديد گرماي چند بعديبي صدا

قیمت: تماس بگیرید